Des del 2014, treballo amb l’eina Whatsapp per tal de facilitar la comunicació real i interactiva entre docent i alumne. Entenem la creació d’aquests grups d’educatius com una eina de comunicació i d’aprenentatge del correcte ús de la mateixa on s’estableixen unes normes clares a seguir per tal d’agarantir-ne un resultat òptim.

 

A l’hora d’acceptar-ne l’ús l’alumne sap què es vol i què s’espera d’ell i el que no és admissible.

 

 

Objectius:

 

1.- Major rapidesa de comunicació de fets puntuals a succeir. L’agenda o mail no sempre són eines ràpides, bé perquè no es tenguin davant o perquè el tenir-hi accés no és tan còmode. Mentre que amb un avís whatsapp és momentani. A més, hi ha l’opció de recerca d’una paraula en el cas de no saber exactament on del diàleg en el grup està.

 

2.- Fomentar el sentit comú en valors ètics i morals que semblen haver-se perdut amb l’arribada de les noves tecnologies. Als anys 80, tothom sabia quin horari era el més adient per tal de realitzar una telefonada; avui en dia, i a partir de l’arribada dels SMS, la gran majoria té la tendència d’enviar-los a tota hora i en tot moment.

 

3.- Entendre que NO tot ha de ser comentat i que NO sempre, ni tothom té dret a dir el que pensa. Abans de fer-ho s’ha de pensar quines conseqüències pot tenir i en el cas que hi hagi una petita sospita que el comentari no serà benvingut, intentar ometre’l o si realment es creu tan necessari comunicar-ho, fer-ho de forma privada i amb tot el tacte que sigui possible.

 

4.- Classificar els distints grups segons la tipologia d’amistats i confiança. Si es tracta d’un grup educatiu només es parlarà sobre el tema en qüestió i el compartir imatges, vídeos o àudios seran única i exclusivament referents al tòpic.

 

5.- Agarantir la privadesa de les dades que apareixen al nostre grup; així com la confidencialitat del que es parli. A aquest grup educatiu no està permès copiar, ni difondre la informació que s’hi presenti sense consentiment de tot el grup.

 

6.- Aprendre a assumir les conseqüències en el cas que s’incompleixi una de les normes presentades.

 

 

Normes:

 

1.- El grup whatsapp serà creat única i exclusivament pel mestre administrador.

 

2.- L’horari actiu del grup whatsapp serà de 08:00 a 08:30 i de 14:05 a 20:00. De dilluns a divendres. En el cas d’haver-se de comunicar amb el docent en un horari diferent a l’establert, aquest haurà de fer-se via mail o en el propi centre.

 

3.- Abans de poder formar part d’aquest grup whatsapp, el pare/mare o tutor de l’alumne ha d’haver comunicat el consentiment al propi mestre via mail.

 

4.- L’administrador del grup serà l’únic que disposarà de permisos per acceptar o bloquejar als  alumnes. En el cas que un alumne no tengui un comportament adient o en faci un mal ús. Aquest serà avisat un únic cop de forma privada. En el cas que l’alumne repeteixi la mala pràctica, aquest serà exclòs del grup amb el conseqüent avis al familiar que donà el consentiment. Passada una setmana se’l donarà una segona oportunitat. En el cas que hi hagués un 3r acte negatiu, aquest serà bloquejat indefinidament.

 

5.- El tema que es parlarà serà única i exclusivament el presentat pel docent. No hi haurà intercanvi d’altre tipus d’informació, d’imatges, vídeos ni àudios.

 

6.- L’Idioma que es farà servir en la mesura del possible entre tots els participants del grup, serà l’anglès.

 

7.- El grup whatsapp serà eliminat una vegada finalitzat l’objectiu del mateix.

 

8.- En tot moment els pares podran i haurien de tenir accés al grup whatsapp dels seus fills per tal de poder-ne veure l'ús. En el cas que un alumni es negui, aquest serà automàticament esborrat del mateix.

 

 

 


Exemple d'autorització:

 

Jo, Diana Barceló Freixa, amb DNI número 45.534.452F autoritzo al meu fill Aleix Vallespir Barceló a formar part del grup whatsapp que s'ha creat a l'aula per tal de facilitar la comunicació d'informació i explicacions pertinents realitzades a les sessions d'anglès.

 

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Useful Videos
Useful Videos

Maths & Science
Maths & Science
Conversor
Conversor

Science Activities
Science Activities