Aprenem a presentar...

A continuació trobarem el recull d'activitats que realitzen els nostres alumnes dintre de les aules amb el suport tècnic dels ultra portàtils.


Primerament se'ls explica l'activitat a realitzar, seguidament els alumnes a casa o al centre realitzaran una recerca de material a emprar (imatges, programes...) i finalment començaran l'elaboració del mateix a l'aula. Alguns alumnes necessiten més temps que d'altres i per aquest motiu se'ls dona la setmana següent perquè puguin millorar-ne la presentació o elaboració.


La finalitat que es pretén és introduir-los al món del retoc de presentacions i així poder tenir més recursos a l'hora de presentar els seus treballs a altres assignatures. Alguns dels nostres alumnes, inexplicablement segons el que els adults ens pensam, és el primer contacte real amb ordinadors, encara que puguin estar molt familiaritzats amb les noves tecnologies i video jocs. Per tant, aquestes setmanes estan sient el seu bateig en les noves tecnologies i la nova amistat que sorgirà entre ells.


A alguns dels treballs realitzats podem veure com només unes lletres, que no paraules... amb moviment poden explicar-nos una història de companyonia, joc, ball, esport, sentiments...


A banda, s'iniciaran també a l'elaboració d'examens i tasques pels seus propis companys, del mateix nivell o de més petits.

Useful Videos
Useful Videos

Maths & Science
Maths & Science
Conversor
Conversor

Science Activities
Science Activities